Moderno

Yüksek Mimar Fazıl Aysu ve İçmimar Baki Aktar tarafından İstanbul’da 1953 yılında kurulmuştur. Mobilya üretiminin oldukça kısıtlı olduğu 1950’lerde mobilya tasarımı ve üretimi açısında öncü kimliğiyle ön plana çıkmaktadır. Firmayı, Türkiye’nin tasarım alanında 1950’lerdeki modernleşme sürecindeki yapı taşlarından biri olarak ortaya koymak mümkündür. Firma, proje, mobilya imalâtı ve iç mekân tasarımı ile ilgili malzemenin imâl, ithal ve satışı ile ilgilenmiştir. Firmanın Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi’nde 200 m2’lik bir showroom’u, bitişik yapıda bir imalathanesi, Cihangir’de ikinci bir atölye, imalâthane, stok deposu ve Galata Arşimidis Han’da bürosu bulunmaktaydı. İlk çalışmalarına 1948 yılında Fazıl Aysu’nun kardeşi Fahir Aysu’nun da katılımıyla Cihangir’deki atölyede ilk çalışmalarına başlamış, 1949 yılında Cumhuriyet Caddesindeki showroom’u da firma bünyesine katılmıştır. İlhan Koman, Şadi Çalık ve Sadi Öziş’e de demir işleme aletleri, malzeme ve çalışma yeri sağlamıştır. İçmimar Erkan Yolaç ve İçmimar Nuri Doğan gibi isimler de Moderno’yla çalışmıştır. 1950’lerde pek çok ustanın da firma bünyesinde yetişmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mimar Fazıl Aysu, firmanın son yıllardaki kadrosunu 84 kişi olarak belirtmektedir. Firmanın çalışmaları arasında Ayazpaşa’daki Philips Merkez Binası’nın mobilyaları, Tünel’deki Transtürk şirketinin binası ve mobilyaları, Ankara’da İş Bankası’nın tören salonları, Sakıp Sabancı’nın babası Ömer Ağa’nın evi, Cumhurbaşkanlığı yatı Umur’un mobilyaları bulunmaktadır. Firma, Bomonti’deki fabrikaya geçip iş hacmini büyütünce ekonomik sıkıntılar yaşamış ve 1966 yılında kapanmıştır.