Gizlilik İlkesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bu web sitesini, kullanıcılara bilgi sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Sitede yer alan içeriğin tamamı ve özellikle bilgiler, sayısal, görsel ve işitsel  eser ya da ürünler, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin önceden telif hukukuna uygun şekilde ve yazılı izni alınmaksızın ticari amaçlarla kullanılamaz, çoğaltılamaz, umuma iletilemez, fiziki ortama yüklenerek yayılamaz, temsil edilemez, işlenemez. 

Önceden yazılı izni alınmaksızın web sitesinde yer alan (DATUMM) marka işaretleri, logoları ve bunlara bağlı sloganların kullanılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, eserlerin çoğaltılması, yayılması, umuma iletilmesi, işlenmesi, temsili ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil eden eylemlerdir. Bu eylemler için ayrıca hukuk mahkemelerine başvuru hakkı saklıdır. 

Bu sitede yer alan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün mülkiyetinde bulunan ya da üçüncü şahıslara ait olup  İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün kullanımına, tasarrufuna bırakılan resim, fotoğraf, görüntü, doküman, sesli-sessiz animasyonlar, demo ve diğer içerikler, videolar fikri ve sınai hakların konusudur.

Web Sitesinin kısmen ya da tamamen çoğaltılması (kanuni istisnalar hariç), işlenmesi, değiştirilmesi ya da başka sitelere aktarılması halinde de ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. 

Ziyaretçiler sitede yer alan içeriği yalnızca kişisel kullanımları için çoğaltabilirler. Ancak, başka bir kişi, kurum veya kuruluş ile paylaşamazlar.  

Tüm sesli kayıt hakları saklı olup, özel olarak yazılı  izin verilmedikçe bu kayıtların çoğaltılması, fiziki olarak yayılması, kiralanması, ödünç verilmesi, umuma iletilmesi, yayımlanması temsili, işlenmesi yayımlanması yasaktır. Bu hakların ihlali durumunda halde yukarıda sözü edilen mevzuat çerçevesinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.