HAKKIMIZDA

Bir tasarım elemanı olarak mobilya, tasarım kuramı ve tarihinin önemli bir parçasıdır. Tarihte, hem mimari bağlamın parçası, hem de bağımsız olarak rol almıştır. 20. Yüzyılın başlarında modernizmin ortaya çıkışını tüm mobilya tarihi içinde bir mihenk taşı olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak mobilyanın 20. Yüzyılda Türkiye’deki tarihine bakıldığında, bu konudaki literatürün pek de geniş olduğu söylenemez. Modern mimarlık kültürün Türkiye’deki gelişimi hakkındaki tarihyazımı mimarlık tarihi kapsamında oldukça kapsamlı tartışılmış konulardan biri olarak karşımıza çıktığı halde iç mekânın önemli bir elemanı olan mobilyaya yeterince vurgu yapılmamış olduğu görülmektedir. Bu projenin amacı, Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş modern mobilyayı öne çıkarmak ve bu konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.

İlk etabı, resmî olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (A1308001/BAP-A024-K no.lu Proje) olarak 2 Eylül 2013-2 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşen olan proje dört bileşenden oluşmaktadır: Sergi, katalog, belgesel film ve sayısal arşiv. Sergi ürünleri, literatür araştırmasıyla elde edilen bilgiler ve uzmanlarla yapılan görüşmeler yoluyla ulaşılan mobilyalardan oluşacaktır. Mobilyaların sergi kapsamında sunumu, 73 adet özgün/tarihî modern mobilyanın kendisini, 113 adet mobilya ya da mobilya grubunun ise mobil bir fotoğraf stüdyosu aracılığıyla profesyonel biçimde çekilmiş fotoğraflarını içerecektir. 

Bu sayısal arşivin bilginin genişlemesi ve sistemli bir biçimde iletilmesini sağlayacak bir ortam olarak rol alması planlanmaktadır. Bugün, zor olsa da bu önemli dönemlere ait tarihî mobilyaları bulmak hâlâ mümkündür. Ancak, özellikle mobilyanın sahibi değişmişse ya da kurumlar tarafından koruma altında değilse gelecekte izlerini sürmek ve korumak her zaman mümkün olamamaktadır. Kapsamlı bir dokümantasyon, 20. Yüzyıl Türkiye’sindeki modern mobilya hakkında tarihyazımına yardımcı olacaktır.