Danyal ÇİPER

1956’da İTÜ’den mezun olan Çiper, daha mezun olmadan kendi işini kurmaya karar vermiştir. 1958’de kendi işini kuran ve tüm hayatını sanat ve tasarıma adamış bir mimardır. Vefat ettiği 2008 yılına kadar 50 yıl boyunca Ankara’da mimarlık pratiğini büyük bir tutkuyla gerçekleştirmiştir. En bilinen yapısı Ankara’lıların kent belleğinde yerleşmiş bir nirengi noktası olarak tanımlanabilecek nadir konut yapılarından biri olan 1968 yılında inşa edilmiş “Gemi Ev” (Özkanlar Evi)’dir. Dilini ustalıkla sürdürmeyi başarmış bir mimar olarak mimarlık tarihine adı yazılmıştır. Çiper, mimarlığında, Modern Mimarlığın öncü tasarımcılarından Frank Lloyd Wright ve ekolü olan organik mimarlığı benimsemiştir. Louis Sullivan'ın "Biçim, işlevi izler." ilkesini izlemiştir. Wright’ın “biçim işlevin arkasından gelecek bir öge değildir, aksine birlikte oluşurlar” düsturundan yola çıkmıştır. Yaşama ortamına büyük önem veren Çiper’in organik mimarlık konusundaki tavrı, istinasız tüm mimari ürünlerinde görülmektedir.