Çınar Otel Sandalye

Konstrüksiyonu ahşap, oturma fontu hasır örgüden oluşmaktadır. Otel kurulduğunda yurt dışından getirtilmiştir. Günümüzde tek örnek kalmış olup, otel müdürünün odasında korunmaktadır.