DANIŞMAN


Meltem Ö. GÜREL

Akademik Danışman

Meltem Ö. GÜREL

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kurucu Başkanıdır. 1994’ten bu yana Bilkent Üniversitesi’nde ders vermektedir. Doktorasını aldığı University of Illinois at Urbana-Champaign’de öğretim üyesi olarak çalışmış ve ABD’de çeşitli mimarlık şirketlerinde görev yapmıştır. Doktora çalışmasıyla Edward L. Ryerson Traveling Award in Architecture,Rexford Newcomb Award ve ARRC/King Student Medal gibi ödüller almış; Journal of Architectural Education, Journal of Architecture, Journal of Design History; Gender, Place and Culture, Journal of Architectural and Planning Research ve International Journal of Art and Design Education dergilerinde yazıları yayımlanmıştır. Gürel’in araştırmaları, 20. yüzyıl mimarlık tarihi ve kültürü, kültür-mekân ilişkisi, tasarım eğitimi ile cinsiyet ve mimarlık üzerinde yoğunlaşmıştır.