DANIŞMAN


H. Şebnem UZUNARSLAN

Akademik Danışman

H. Şebnem UZUNARSLAN

Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuş, “İstanbul’da Satışa Sunulan ve Tüketilen Mobilyalar” başlıklı tezi ile aynı kurumda yüksek lisansı bitirmiştir. 1995’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2002’de “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya” başlıklı doktora tezini tamamlamış ve 2003’de Yardımcı Doçent olmuştur. Halen aynı kurumda, İç Mimarlık Bölümü’nde; İç Mimari Proje, Tasarım Tarihi, Mobilya, Deneysel Tasarlama, ve “Erken Cumhuriyet Dönemi Mekan ve Mobilya” derslerini vermektedir. Ayrıca, Misafir öğretim üyesi olarak Kadir Has Üniversitesi’nde, ders vermeyi sürdürmektedir. H.Şebnem Uzunarslan’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiri, makale ve workshop çalışmaları bulunmaktadır.