KAYNAKÇA

Kitaplar: 

 • Bardakçı, Mustafa ve Köklü, Hüseyin. Sanat Okulu Sırrını Fısıldıyor-1
 • Sim Memed. İzmir: Efe Yayınevi, 2011.
 • Şumnu, Umut. Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya. Ankara:İçmimarlar Odası Yayınları, 2013.
 • Cengizkan, Ali ve İnan, Derin ve Cengizkan, Müge. Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, 2012.
 • Tekeli, İlhan. Seyfi Arkan’ın Yaşamı ve Mimarlığının Toplumsal *Bağlamı, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 2010.
 • Yılmaz, Adem. Dünden Bugüne Mobilya Tasarımı ve Teknolojisi. İstanbul: Scala Yayınları, 2005.

 

Kitap Bölümleri: 

 • Karakuş, Gökhan. “Handmade Modernity. Postwar Design in Turkey”, Global Design History, http://books.google.com.tr
 • Küçükerman, Önder. 1930’lu yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bir Kübizm Ustası: Ressam Zeki Kocamemi ve Mobilyaları, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Mobilya, Dr. Şumnu, U. 37-45.

 

Makaleler: 

 • “Ankara’da Gima Mağazası”, Mimarlık 5, 1967.
 • ‘‘Yeni Bir San'at Müessesesi Moderno”, Mimarlık ???, http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/203/2730.pdf, 166.
 • Berber, Engin. ‘‘Örnek Bir Girişimci Portresi: Ödemişli Sim Memed.’’http://www.dagarcikturkiye.com/makale_detay.asp?id=476&%C3%96rnek-Bir-Giri%C5%9Fimci-Portresi-%C3%96demi%C5%9Fli-Sim-Memed. Erişim Tarihi Ekim 19, 2013.
 • “Elvan Altan Ergut, Meltem Gürel, Gökhan Karakuş Salon Konuşmaları.” http://gongolive.com/elvan-altan-ergut-meltem-gurel-gokhan-karakus-salon-konusmalari_MTA4Mw==.aspx.
 • Karakuş, Gökhan. “Kare Metal” Icon, Aralık 2007, http://www.sadiozis.com/pdf/icon_02.pdf.
 • Küçükerman, Önder. “1940’lı Yıllarda Mobilya Meselesi ve Öncü Bir Girişim ‘MODERNO’ ” İçmimar 29(2013), http://www.icmimar.org.tr/sayi29, 86-97.
 • “T.C. Merkez Bankası”, İzmir Mimarlık Rehberi(2005), D. Güner ed., TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir.
 •  

  Plastik Sanatlar Sentezi. Arne Jacobsen — Fernand. Leger — İlhan Koman” Arkitekt, http://dergi.mo.org.tr/dergiler/2/219/2980.pdf 
 • Yıldız Sarayı Tefriş Projesi” Arkitekt. Cilt: 1934 Sayı: 1934-01 (37) Sayfa: 8-11.

 

Tezler: 

 • Canoğlu, S. "Türkiye'de Modern Mobilyanı Tasarımının Gelişimi: Öncü Mobilya Tasarımcılar Üzerine Bir Analiz.", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012.  
 • Özkaraman Şen, M. ‘‘Türkiye'de 1800-2004 Yılları Arasındaki Değişim Süreci İçinde Tasarımı Etkileyen Faktörler: Ve Bir Örnek Olarak Mobilya Üretimi Modeli,’’ Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Turan, Gülname. ‘‘Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Zanaat ve Endüstri Üretiminde Tasarım,’’ Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Uzunarslan H. Şebnem. ‘‘Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya,’’ Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

 

Gazete haberleri: 

 • “Medaş Açıldı”, Milliyet Gazetesi, Nisan 27, 2014
 • “Medaş Fabrika Market Açıldı”, Milliyet Gazetesi, Mayıs 12, 1986

 

Sözlü Görüşmeler: 

 • Aktar, Sadık. Baki Aktar Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Şubat 17, 2014.
 • Ata, Erol. Metin Atabey Ata Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Deniz Hasırcı, Kasım 27, 2013.
 • Boyacıyan, Artun. Minas Mobilya Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Ekim 21, 2013.
 • Cansel, Arıl. Danyal Çiper Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Deniz Hasırcı, Kasım 25, 2013.
 • Demirkan, Mustafa. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Z. Tuna Ultav, D. Hasırcı.
 • Dolgun, M.İ. SİM Mobilya Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Zeynep Tuna Ultav, Thomas Keogh, Deniz Hasırcı, Seren Borvalı, H. Atmaca, Mart 14, 2013.
 • Dolgun, M.İ. SİM Mobilya Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Zeynep Tuna Ultav, Thomas Keogh, Deniz Hasırcı, Seren Borvalı, H. Atmaca, Eylül 2, 2013.
 • Ersin, Sadun. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Aralık 17, 2013.
 • Irmak, Yavuz. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Şubat 19, 2014.
 • İncedayı, Babür Kerim. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Ocak 28, 2014.
 • Kocacıklıoğlu, Yıldırım. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Ekim 23, 2013.
 • Koz, Bediz. Azmi Koz Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren Deniz Hasırcı, Kasım 26, 2013.
 • Küçükerman, Önder. Söyleşiyi gerçekleştiren Umut Şumnu, Esra Karataş, İçmimar 27 (2013), 52-60.
 • Küçükerman, Önder. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Aralık 18, 2013.
 • Öziş, Neptün. Sadi Öziş Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Aralık 16, 2013.
 • Plevne, Mustafa. Metal Mobilya Hakkında Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Ekim 22, 2013.
 • Yılmaz, Adem. Sözlü Görüşme, gerçekleştiren S. Borvalı ve H. Atmaca, Ocak 29, 2014.

 

E-Posta: 

 • Şumnu, U. "Datumm". E-posta. 13 Şubat 2015. 
 • Turan, G. "Datumm katalog ile ilgili soru". E-posta. 13 Şubat 2015. 
 • Yentürk, A. "Selahattin Refik Sırmalı". E-posta. 13 Şubat 2015. 

 

 

Çevrimiçi Kaynaklar: 

 • “Behruz Çinici.” http://v2.arkiv.com.tr/m34-behruz-cinici.html
 • ‘’Ercan ailesinden geriye Çınar Otel kaldı!.’’ http://emlakkulisi.com/ercan_ailesinden_geriye_cinar_otel_kaldi_-51636.html
 • ‘’Geçmişin İzleri Minas Mobilya’da.’’ http://yenisafak.com.tr/arsiv/2006/subat/21/e07.html
 • ‘’Hikâyeler anlatan bir otel.. Çınar aşkına!.’ ’http://www.turizmguncel.com/editor/hikayeler-anlatan-bir-otel--e13.html
 • ‘’İlhan Koman.’’ www.koman.org
 • ‘’Karre.’’www.karredesign.net
 • ‘’Metal Mobilya.’’ www.metalmobilya.com.tr
 • ‘’Minas.’’ http://www.minas1945.com/minas.html
 • ‘’Mobilya’da Minas Uygarlığı.’’ http://www.milliyet.com.tr/2005/06/25/business/bus02.html
 • “Nazımi Yaver Yeniar.” http://www.mimarlikmuzesi.org/Collection/Detail_nazimi-yaver-yeniar_236.html
 • “Tarihçe.” http://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/tarihce/123/Page.aspx

 

Diğer: 

 • Dolgun, G., SİM Mobilya Hakkında e-posta, Ekim 20, 2013.