Aranan Değerler:  1970‘ler X 
  • T.C. Merkez Bankası Kolçaklı Sandalye 1
  • T.C. Merkez Bankası Kolçaklı Sandalye 2
  • T.C. Merkez Bankası Koltuk 3