Seyfi ARKAN

1904 yılında İstanbul’da doğan Seyfi Arkan, ortaöğrenimine Galatasaray Lisesi’nde devam etti. Mimarlık eğitimini Sanayi-i Nefise Mektebi’nde alan Arkan, burada Prof. Vedat Tek’in atölyesinde çalıştı. 1928 yılında, mezuniyeti sonrası yüksek eğitimine devam etmek üzere Almanya’ya gitti. 1933 yılında yurda dönen Arkan, Güzel Sanatlar Akademisi Şehircilik Bölümü’nde çalışmaya başladı. Bu süre zarfında birçok yarışmaya katıldı ve çok sayıda ödül kazandı. 1933-1934 yıllarında açılan Çankaya Hariciye Köşkü yarışmasında birincilik aldı ve bu proje ülkenin yeni modern imajını ve batılılaşma çabalarını göstermesi bakımından büyük önem taşımaktaydı, resmî davetlerin yapıldığı, özel davetlilerin, devlet adamlarının ağırlandığı bir konut olan köşk, o dönem ve sonrasında Cumhuriyet’in konut ikonu olarak görüldü. Binanın tüm mobilyaları da, bizzat Seyfi Arkan tarafından seçildi. Daha sonra,Atatürk’ün kızkardesi Makbule Hanım için yapılan Makbule Atadan Köşkü (Camlı Köşk) projesini hazırladı. Daha sonra misafir ve başvekil köşkü olarak kullanılan köşkün mimari projesinin yanısıra mobilyalarının tasarımıyla da Seyfi Arkan İlgilendi. 1935 yılında sınırlı sayıda mimarın katılımına acılan yarışmayı kazanarak, Florya Atatürk Deniz Köşkü üzerine çalışan Arkan, mimarisi ve inşa ve üretim süreçleri dâhil 43 günde tamamlanan bir projeye imzasını attı. Modern akımın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olan Seyfi Arkan, çeşitli imar planı çalışmalarında da yeralmış, bir çok tek yapıya da imzasını atmıştır. Türkiye’nin ilk sosyal konut örneği olan Zonguldak Üzülmez ve Kozlu-Kılıç işçi sitelerinin planlarını hazırlamıştır. Diğer çalışmaları; Üçler ya da Galip Fesçi Apartmanı (1934-35, Ayaspaşa, İstanbul), Belediye Bankası Genel Müdürlüğü (1935-37, Ankara), Tahran Büyükelçiliği (1935), Çemberlitaş Palas (1937, İstanbul), İzmir Fuarı Sümerbank Pavyonları (1937-1944), İstanbul’da elektrik santralleri ve transfarmatör binaları (1943-47), Türk Ticaret ve Osmanlı bankalarının birçok şubesi (1949-55) olarak sıralanabilir.