SERGİ

6-24 Şubat 2015 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi - İzmir / Türkiye

İlk etabı, resmî olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (A1308001/BAP-A024-K no.lu Proje) olarak 2 Eylül 2013-2 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşen projenin dört bileşeninden (Sergi, katalog, belgesel film ve sayısal arşiv) biridir. Sergi ürünleri, literatür araştırmasıyla elde edilen bilgiler ve uzmanlarla yapılan görüşmeler yoluyla ulaşılan mobilyalardan oluşacaktır. Mobilyaların sergi kapsamında sunumu, 68 adet özgün/tarihî modern mobilyanın kendisini, 113 adet mobilya ya da mobilya grubunun ise mobil bir fotoğraf stüdyosu aracılığıyla profesyonel biçimde çekilmiş fotoğraflarını içerecektir. Araştırmayı kamusal hale getirme ve öncelikli olarak tasarım dünyası olmak üzere toplum gözünde “tarihî” mobilya konusunda değer oluşturma açısından serginin etkin bir yol olacağına inanılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş modern mobilya hakkında bir farkındalık yaratmaya yardımcı olacağı ve diğer araştırmacılar için bir temel olarak rol oynayacağı düşünülmektedir. Sergide yer alan mobilyaları içeren sergi kataloğunun yanı sıra, dönemin tasarımcı/zanaatkâr aktörlerinin/tanıklarının öykülerini ve döneme ilişkin görüşlerini içeren belgesel filmden bölümler de sergide gösterimde olacaktır.

Katalog.PDF